Başta büyük ölçekli bankalar olmak üzere 2019’un ilk çeyreğinde karlarda ciddi düşmeler yaşarken karlılığını artıran nadir bankalardan biri de FİBABANKA oldu. 2018’in ilk çeyreğinde 222 milyon TL Brüt kar açıklayan banka Brüt karını yüzde 114 artırarak  2019 ilk çeyreğinde 477 milyon TL’ye taşımayı başardı. 
FİBABANK Hazine İşlemlerinden Kazandı
Karlılık Arttı

Başta büyük ölçekli bankalar olmak üzere 2019’un ilk çeyreğinde karlarda ciddi düşmeler yaşarken karlılığını artıran nadir bankalardan biri de FİBABANKA oldu. 2018’in ilk çeyreğinde 222 milyon TL Brüt kar açıklayan banka Brüt karını yüzde 114 artırarak  2019 ilk çeyreğinde 477 milyon TL’ye taşımayı başardı. 2018 ilk çeyreğinde 40 milyon TL Net Kar açıklayan banka Net Karını da yüzde 52 artırarak 61,1 milyon TL’ye yükseltti.
Kar Artışında Neler etkili oldu
2019 ilk çeyreğinde bankanın açıkladığı bilançoya baktığımızda ilk göze çarpan Hazine işlemlerinin doğru yönetildiği ve 2018’e göre ciddi karlar yapıldığı görülmekte.  2018 ilk çeyreğinde Ticari kazançlardan 22 milyon TL zarar açıklayan banka 2019 ilk çeyreğinde 142 milyon TL kazanç elde etti. 2019 ilk çeyreğinde Banka Sermaye Piyasası İşlemleri 27 milyon TL; Kambiyo işlemlerinden  27 milyon TL Kazanç elde ederken  Türev Finansal işlemlerinden 88 milyon TL Kazanç elde etti. Net Ücret ve Komisyon gelirlerinin de 16 milyon TL’den 56 milyon TL’ye yükselmesinde Karlılığın artmasında tekili oldu.
Mevduat ve Krediler Arttı
Banka 2018 yıl sonu mali verilerine göre Toplam Varlıklarını 200 milyon TL artırırken; 13,1 milyar TL olan Kredilerini yaklaşık %10 artırarak 14,4 milyar TL’ye yükseltti. Banka Gayri Nakdi Kredilerini de yüzde 20 artırarak 1 milyar TL üzerine taşıdı. Özellikle Akreditif işlemlere ağırlık veren banka buradaki 56 milyon TL’lik kredisini 3 ayda 216 milyon TL’ye yükseltti.
Üst Yönetime yapılan ödemeler makul düzeyde kaldı
Diğer bankalarda tartışma konusu olan Üst Yöneticilere yapılan ödemeler FİBABANKA’da makul düzeyde kalarak karlılığın artmasında ciddi katkı sağladı. Banka  2019 ilk üç ayında 2,5 milyon TL Üst Yöneticilere ödeme yaptı.Bazı bankaların Karının 1,5 katını üst yöneticilere yaptığı düşünüldüğünde FİBABANKA’da bu oran makul ve olması gerektiği gibi planlandığı görüldü.
Sermaye Yeterlilik Oranı Bankalar ortalamasının üzerinde
Banka’nın 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla hesaplanan özkaynak tutarı 3.335.480 TL, sermaye yeterliliği standart oranı %19,18’dir (31 Aralık 2018  özkaynak tutarı 3.215.081 TL, sermaye yeterliliği standart oranı %19,47’dir). Fibabanka’nın konsolide sermaye yeterliliği rasyosu %19,17 olarak gerçekleşti.
Şube ve Personel durumu
2018 sonunu 72 şube 1.591 personel ile kapatan banka , 2019 ilk üç ayında 3 şube kapatıp 10 personel artırdığı görüldü. Banka2019 Mart sonu itibarı ile 69 şube 1.601 personel ile hizmet veriyor.