Denizbank 2019 ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Personel sayısının 314 kişi arttığı, karın ise yüzde 18 azaldığı bilançoda en dikkat çeken üst yönetime yapılan ödemelerde yüzde 7 azaltıma gidilmesi oldu.
Denizbank 2019 birinci çeyrek mali verilerini açıkladı. Banka 2018 yıl sonu 137,6 milyar TL olan Toplam Varlıklarını yüzde 6,71 artırarak 146,9 milyar TL’ya taşımasına rağmen 2019 ilk çeyreğinde 492 milyon TL Net kar açıkladı. 2018 ilk çeyreğindeki 603 milyon TL Net Kar açıklamıştı. Dönemler arasında kar azalması % 18,40 olarak gerçekleşti.
Krediler ve Mevduatta Büyüdü
2018 yıl sonunu 92,6 milyar TL Kredi ile kapatan Banka ilk çeyrekte kredilerini 5,8 milyar TL artırarak 98,5 milyar TL’ye yükseltti. Kredilerde % 6,28 büyüme oranı ile dönemi kapadı. 2018 yıl sonunda 84,1 milyar TL Toplam Mevduata sahip olan Banka % 5,12büyüyerek 2019 ilk çeyreğini  88,4 milyar TL ile kapatarak 4,3 milyar TL büyüme performansı gösterdi.
Net Faiz Gelirleri ile Ücret ve Komisyon Gelirlerini artırdı
2018’in ilk çeyreğinde 1 milyar 204 milyon TL Net Faiz Geliri sağlayan banka 2019’un ilk çeyreğinde gelirini 1 milyar 230 milyon TL’ye yükseltti.  2018 ilk çeyreğinde 416 milyon TL Ücret ve Komisyon geliri sağlayan banka 2019 ilk çeyreğinde 766 milyon TL’ye yükselterek % 84,13’lük bir artış sağladı.
Beklenen Zarar Karşılıkları arttı
Denizbank’ta da diğer bankalar gibi Beklenen zarar karşılıkların arttığı görüldü. 2018 yıl sonunu 5,8 milyar TL Beklenen Zarar Karşılıkları ile kapatan banka ilk 3 ayda % 14 artış ile 6,6 milyar TL’ye çıkmasını engelleyemedi.
Sermaye Yeterlilik Oranı ve Özkaynak Karlılığı
Banka Sermaye Yeterlilik Oranı % 18,42 olarak gerçekleşti. Bu kamu otoritesince belirlenen oranların üzerinde. 2018 yıl sonunda % 15,30 olan Özkaynak karlılık da karın düşmesine paralel olarak % 12,55’e geriledi.
Şube ve Personel Değişimi
711 şube ile hizmet veren banka 1 şube kapatarak şube sayısını 710’a indirmesine rağmen personel sayısında diğer bankaların aksine  314 kişi artış gerçekleştirdi.   31 Mart 2019 tarihi itibarıyla Banka üst yönetimine 9.981 TL (31 Mart 2018: 10.778 TL) tutarında ödeme yapılmış olması da diğer bankaların tersine üst yöneticilere yapılan ödemede artış yapılmamış tam tersine % 7,39 kısıntıya gitmiştir.