Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Yapı Kredi Bankası’na verilen 116 milyon 254 bin 138 lira idari para cezası ile ilgili dava yeniden görülecek. 
Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yargı yolu açık olmak üzere 2016 yılında 116 milyon 254 bin 138 lira idari para cezası vermişti. Bankanın mahkeme ve istinafta yaptığı tüm itirazlar reddedilmişti. Ancak Danıştan’dan Yapı Kredi Bankası’nın leyhine bir karar çıktı. 
Bankadan KAP’a şu açıklama yapıldı:
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim neticesinde 2016 yılında Bankamıza verilen idari para cezasının iptali talebi ile Bankamızca İstanbul 5. İdare Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, söz konu davada ret kararı verildiği, işbu ret kararına karşı Bankamızca istinaf yoluna başvurulduğu, istinaf başvurumuzun reddedildiği ve istinaf başvurumuzun reddine ilişkin karar aleyhinde Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulduğu ilgide kayıtlı özel durum açıklamalarımız ile duyurulmuştu.
Temyiz incelemesi neticesinde, istinaf başvurumuzun reddine ilişkin kararın Danıştay tarafından bozulmasına karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir.”