2018 yılı banka bilançoları batık kredilerle dolu. Peki bankaların en çok hangi sektöre verdikleri krediler yasal takibe düştü. Müthiş bir araştırma:
Bankalar yıl sonu mali verileri açıklaması ile birlikte hangi sektörde sorunlu krediler yaşadıkları da ortaya çıktı.
Krediler Hangi sektörlerde yoğunlaştı
Banka kredilerin beşte biri yani  yüzde 21,2’si Bireysel Kredilerden oluştu. Bankalar ikinci sırada Toptan ve Perakendecilere kredi verdi Toptan ve Perakendecilerin toplam kredilerde oranı yüzde 14,1 oldu. Üçüncü sırada İnşaat sektörü yer aldı. Toplam kredilerden İnşaat sektörünün oranı yüzde 9,7 olarak gerçekleşti. Dördüncü sırada Elektrik sektörü yüzde 7,9 ile yer aldı.
Bireysel Kredilerde Durum
Bankaların yüzde 21,2’lik Bireysel Kredilerin yüzde 7,8’i Konut kredilerinden oluşuyor, buna karşılık Sorunlu kredilerde konut kredilerin oranı yüzde 1’de kaldı. Bireysel Tüketici Kredilerin oranı yüzde 8,7 olmasına rağmen sorunlu tasfiye olacak kredilerde oranı yüzde 10,7 gibi yüksek kaldı. Kredi Kartlarda takip oranları da kredi payına göre yüksek kaldı. Kredi Kartların toplam kredilerde oranı yüzde 4,5’ta kalmasına rağmen takip oranı toplam tasfiye olacak alacaklara içinde yüzde 6,3 olarak yüksek çıktı.
Toptan Parkende ve İnşaatta takip oranları çok yüksek
Ticari Kredilerde en fazla sorunlu kredi Toptan Perakende ve İnşaat sektöründe oldu. Toplam Kredilerde Toptan Perakendenin oranı yüzde 14,1 olmasına rağmen Tasfiye Olacak Krediler içinde oranı yüzde 20,4’e kadar çıkmış durumda. Toptan Perakendede Bankaların Tasfiye olacak kredi tutarı 20,9 milyar TL.  İnşaat sektöründe de durum farklı değil toplam kredilerde yüzde 9,7’lik orana sahip olan İnşaat sektörünün Tasfiye olacak  Kredilerde oranı yüzde 11,9 ile yüksek kaldı.  İnşaat sektörüne verilen 145 milyar TL’lık krediye karşılık Tasfiye olacak kredi hacmi 12,1 milyar TL’yi buldu. Bankaların yüzdürdüğü, takibi geciktirdiği, defalarca yapılandırma yaptığı krediler bu rakamların içinde değil. Bunlar da düşünüldüğünde bankaları önümüzdeki aylarda sıkıntılı bir süreç beklediğini söylenebilir.