Kredi Garanti Fonu KGF bu kez işi sağlama aldı. KGF kredisi alacaklar için şartları değiştirdi. İşte en önemli şartı:
Kredi Garanti Fonu ( KGF ) kredilerinde önceden verilen kredilerde takip oranlarının beklenenden fazla ve kısa sürede olması, KGF Kefaleti ile kredi kullanan firmalardan bazılarının daha sonra Konkordato alması KGF’nin yeni Kefalet Kredilerde ek tedbirler almasına neden oldu.
KGF Sayfasındaki Başvuru Koşullarını güncelleyerek yeni maddeler ekledi. Bunlardan biri de; “Yararlanıcı ile yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerden, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato kararı olmaması” şeklinde yer aldı. Bankalar da bu maddeye istinaden yeni Başvurularda firmalardan bu yönde beyan almaya başladı. Bu durum uzmanlar tarafından “sütten ağzı yanan KGF’nin yoğurdu üfleyerek yemeye başladı” şeklinde yorumlandı.
KGF bugüne kadar 600 binden fazla işletme kredilerine kefil oldu. KGF’nin kefil olduğu kredi hacmi 336 milyar TL’yi bulmuş durumda. Bu kredilerden KGF’nin kefilet hacmi ise 297 milyar TL’yi buldu.