Katılım Bankalarında rakiplerine göre açık ara önde olan Kuveyt Türk 2018 yılını beklentilerin üzerinde büyüme ile kapadı. Banka Aktif büyüklüğünü yüzde 33,45 artırarak 57,1 milyar TL’den 74,2 milyar TL’ye yükseltti.
Katılım Bankalarında rakiplerine göre açık ara önde olan Kuveyt Türk 2018 yılını beklentilerin üzerinde büyüme ile kapadı. Banka Aktif büyüklüğünü yüzde 33,45 artırarak 57,1 milyar TL’den 74,2 milyar TL’ye yükseltti. Aktiflerin içindeki Kredilerin oranı yüzde 62’ye çıkarak 36 milyar TL’den 45,8 milyar TL’ye yükseldi. 9,8 milyar TL Net Kredi büyümesi ile çoğu özel bankayı geride bırakarak Piyasayı fonlamış oldu.
Bankanın öz kaynakları da 4,5 milyar TL’den 5,4 milyar TL’ye yükseldi. 2017 yılında 2,1 milyar TL olan   Net Kar Payı Geliri de yüzde 47,46 artarak 3,1 milyar TL’ye yükseldi. Net Ücret ve Komisyon geliri de 241 milyon TL’de 349 milyon TL’ye yüzde 44,81 artarak yılı kapamış oldu. Banka 2017 yılındaki Toplam Fonlarını yüzde 40,47 artırarak 39,8 milyar TL’den 55,9 milyar TL’ye çıkardı.
Banka 2018 yılında büyüme stratejisinin meyvesini de alarak 2017 yılındaki 673 milyon TL’lık karını yüzde 29,12 artırarak 869 milyon TL’ye yükselmeyi başardı.
Diğer taraftan Bankanın Donuk alacakları da 714 milyon TL’den 1,1 milyar TL’ye yükselirken; Beklenen Zarar Karşılıkları da 666 milyon TL’den 1,9 milyar TL’ye yükseldi. Banka’nın 2018 yılı içerisinde kayıtlardan silinen 103,142 TL alacağı bulunmaktadır. (31 Aralık 2017 – 461,353 TL).
Banka rakiplerine göre kredileri tabana yaymayı başarmış durumda. Zira; Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 nakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %26 ve %33 tür. Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayri nakdi alacak tutarının toplam nakdi ve gayri nakdi varlıklar içindeki payı sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 31 oranları ile yılı kapamıştır.
Banka’nın Almanya’da mukim bağlı ortaklığı KT Bank AG’nin 31 Aralık 2018 itibariyle hesaplanan öz kaynak tutarı 84,042,977 EUR ve sermaye yeterlilik oranı yüzde 32,46 olarak açıklamıştır. Kuwait Turkish Participation Bank Dubai Ltd. bağlı ortaklığının tasfiyesinden elde edilen 107,029 TL tutarındaki gelir yansıtmıştır.
1 Ocak-31 Aralık 2018 döneminde Banka üst yönetimine 29,8 milyon TL (1 Ocak-31 Aralık 2017 – 25,9 milyon  TL) tutarında ödeme yapılmıştır. Üst yönetime yapılacak ödemelerde 2018 yılında % 15 artırmış durumda. Diğer bankalarda olduğu gibi Banka üst yönetime yapılan ödem Kuveyt Türk özelinde de tartışma konusu olmuş, uzmanla bu tür ödemelerin yüksekliğine dikkat çekmektedir.
Kuveyt Türk 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Banka 414 şubesi (31 Aralık 2017 – 399) ve 5,871 personeli (31 Aralık 2017 – 5,749) ile faaliyet göstermektedir.  2018 yılı içinde şube sayısını 15, personel sayısını da 122 adet artırmış durumdadır. Bankanın ayrıca Almanya’da 4 şubesi, Bahreyn’de 1 şubesi bulunmaktadır.