BDDK tarafından İş Bankası’nın kar dağıtımının engellemesinden sonra Garanti Bankası da temettü dağıtmayacağını açıkladı.
Garanti Bankası, dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı bildirim ile 2018 yılı kârını dağıtmayacağını duyurdu. Bildirim şöyle:
“Bankamız yönetim kurulunun 04.03.2019 tarihli kararına istinaden Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile banka esas sözleşmesinin Karın Taksimi başlıklı 45’inci maddesi ve kâr dağıtım politikası çerçevesinde bankanın büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek 6 milyar 638 milyon 235 bin 755 lira 02 kuruş tutarındaki dağıtılabilir net dönem kârının olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına ilişkin hazırlanan 2018 yılı kâr dağıtım önerisi ve kâr dağıtım tablosu, genel kurulun onayına sunulacaktır.”
İş Bankası da BDDK uygun bulmadığı için kâr payı dağıtmayacağını duyurmuştu
Türkiye İş Bankası da 1 Mart’ta KAP üzerinden yaptığı açıklama ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) uygun bulmadığı için net dağıtılabilir dönem kârı 6 milyar 431 milyon 812 bin 206 lirayı dağıtamayacağını duyurmuştu.