Ücret ve komisyon artış oranlarında Denizbank yüzde 39,02 artış ile en iyi performansı gösterirken karşılaştırılan bankalar arasında yüzde 8,97 artış ile ING en kötü performansı gösterdi. 
Bankalar yaptığı hizmetlere karşılık Bireysel ve Ticari İşletmelerden “ücret ve komisyon” gelirleri adında gelir elde ederler. Ücret ve komisyon artış oranlarında Denizbank yüzde 39,02 artış ile en iyi performansı gösterirken karşılaştırılan bankalar arasında yüzde 8,97 artış ile ING en kötü performansı gösterdi. Enflasyon oranı düşünüldüğünde artış oranı enflasyonun da altında kalarak yılı reel anlamda kayıp ile kapadı.
Habersiz alınan ücret ve komisyon şikayetleri arttı
Müşterilerden çok sık bankaların aldığı ücret ve komisyon ile ilgili Paramedya’ya şikayetler artmaya başlayınca biz de Bankaların ücret ve komisyon gelirlerine bakma ihtiyacı duyduk. Tahmin edileceği gibi şikayetler  bankaların ücret ve komisyon aldığı  Teminat Mektubu ve Akreditif işlemleri gibi ana işlemlerden gelmedi. Daha çok düşüp POS cirosu komisyonu, geçmişe yönelik Üye İşyeri Komisyonu, Kredi Kartlarının limit durumu ve aktif olup olmadığına bakılmaksızın yüksek yıllık aidatlar, Kredi Dosya Masrafları, Kredi Teklif ücreti, birden fazla sigorta komisyonu, Rotatif kredilerde peşin komisyon, firma ortaklarına sigorta zorunluluğu, defter işleme ücreti, ekstre kesim ücreti, ATM’den para çekme ücreti gibi ürünlerde geldi. Müşterinin haberi ve onayı olmadan alınan ücret ve komisyonlar da ayrı bir şikayet konusu.
Bankaların ana geliri faiz ise ikinci sırada geliri de ücret ve komisyon gelirleri oluşturur. Ana faiz gelirine göre kıyasladığımızda ücret ve komisyonun gelirlerinin oranı bazı bankalarda fazla çıktığı gibi bankalar arasında da ciddi farklar oluştu.
Denizbank ve Garanti Bankası Ücret ve Komisyon gelirini an fazla artıran bankalar oldu
Karşılaştırılan Bankalar arasında Denizbank faiz gelirinin yüzde 41,93’ü kadar komisyon alarak sıralamada en başta yer aldı. Denzibank’ı TEB ve YKB takip etti. YKB’nin önemli bir kısmının Kredi Kartları ve POS’lardan geldiği bilinmektedir.
Dört büyüklerde en başarısızı Akbank oldu
Ücret ve Komisyon gelir artışında dört büyükler içinde yer alan  Akbank rakiplerinin gerisinde ücret ve komisyon geliri yarattı. Bunda bankanın bir çok alanda küçülmeye başlamasının etkisi olduğu tahmin ediliyor. Zira hatırlanacağı gibi banka ana rakipleri kredilerde büyümeyi tercih ederken 5 milyar TL küçülme göstermiş aynı zamanda karı düşen tek banka olmuştu. YKB 4 milyar 16 milyon TL; İş Bankası 4 milyar 407 milyon TL; Garanti Bankası 4 milyar 870 milyon TL gelir gerçekleştirirken Akbank 3 milyar 450 milyon TL ücret ve komisyon gelirinde kaldı. Uzmanlar ücret ve komisyon gelirinin müşterilerin banka ürün kullanımı ile paralel geliştiğinin altını özellikle çizdi. Bazı banakların müşterinin haberi ve uygunluğu olmadan ücret ve komisyon kesmesi kısa sürede müşteriye kar sağlamakla birlikte orta uzun vadede müşteri kayıplarına neden olduğu için ücret ve komisyon gelirlerini de olumsuz etkiliyor.
ING Ücret ve Komisyon gelir yaratmada en başarısız banka oldu
Rakipler ortalama % 20’ler üzerinde ücret ve komisyon gelirini artırırken ING’de artış oranı  yüzde 8,97’de kalarak rakipleri arasında ayrıştı. Uzmanlar banka müşteri profilinin son yıllarda değişmesi, ücret ve komisyon yaratacak potansiyelde olan müşteri kayıplarının bankanın fazladan ücret ve komisyon yaratmada olumsuz etkisi olduğunu belirtti. Önümüzdeki dönemde bankanın ne gibi önlemler alacağız merak konusu olmakla birlikte pazarda payını artırmadan bunun pek mümkün olmayacağı şimdiden belli.