Bankacılık tarihinin en büyük veri sızıntısının yaşandığı ortaya çıkan ING Bank Türkiye’den açıklama geldi. 19 bin 55 şirketin verisini sızdıran personelin iş aktinin feshi edildiği açıklandı. İşte ING Bank Türkiye’nin tam açıklaması:
ING Bank olarak, kişisel verilerin korunması konusunu çok önemli bir öncelik olarak görüyor,  bu konudaki yükümlülüklerimizi tam olarak yerine getirebilmek adına başta Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) olmak üzere ilgili tüm kurumlarla işbirliği halinde çalışıyoruz.
 Bu anlayışa uygun şekilde  kurum çalışanlarımızın tabii olduğu denetimler sonucunda, şirketlerin finansal durumunun sorgulanması amacıyla kullanılan Ticari Nitelikli Kredi Bildirimi ve Paylaşımı (KRM) sisteminde yer alan ve çoğu müşterilerimize ait olmayan bazı kişisel verilerin, izinsiz olarak banka dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.
 Bankamız, denetim sonucunu ivedilikle KVKK’ya bildirmiş, sürecin şeffaflıkla ve hassasiyetle ele alınmasını sağlayıp konunun takipçisi olmuştur. Bankamız tarafından yapılan bildirime istinaden KVKK söz konusu duyuruyu yapmıştır. Bu süreçte KVKK başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla koordine olarak atılması gereken adımları atan Bankamız, görevini suiistimal eden çalışanın da iş akdini feshederek, kendisi hakkında Bankacılık Kanunu’na muhalefetten suç duyurusunda bulunmuştur.
 Bankamız, herhangi bir maddi zarara uğramasa da durumdan etkilenen ve çoğunluğu ING Bank müşterisi olmayan kişileri; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bilgilendirerek, durumdan haberdar etmiştir. Bankamız, konuyla ilgili her türlü hukuki, cezai ve idari süreci yakından takip etmektedir.
 Kişisel verilerin korunması konusunu iş süreçlerinin önceliği olarak gören bir Banka olarak, KVKK’ya ilgili düzenlemeleri artırarak konuyu hassasiyetle ele aldığı için teşekkür ediyor, görevini suiistimal eden şahısların en üst seviyeden cezai yaptırımlara maruz kalması başta olmak üzere yasal sürecin her adımını yakından takip edeceğimizi bir kez daha duyurmak istiyoruz.
  
Saygılarımızla,
ING Bank Türkiye