2015 yılında dönemin Tekstil Bankasını devir alarak Türkiye’ye giriş yapan ICBC Çin’de ve Dünya’da bankacılık sektöründe Dev olmasına rağmen Türkiye’de gerekli büyümeye ulaşamadı.
2015 yılında dönemin Tekstil Bankasını devir alarak Türkiye’ye giriş yapan ICBC Çin’de ve Dünya’da bankacılık sektöründe Dev olmasına rağmen Türkiye’de gerekli büyümeye ulaşmış değil. BANKA Türkiye’de 44 şube 786 personel ile hizmet veriyor. 2018 yılında şube sayısı değişmezken 24 personel azaldı.
Banka 2018 yıl sonu mali verileri açıklandı. 2017 yılında 12,8 milyar TL olan Aktif büyüklüğü yüzde 20,4 artarak 15,5 milyar TL’ye ulaştı. 2017 yılında 42 milyon TL kar eden banka 2018 yılını 62 milyon TL Net kar ile kapadı. Aktiflerin içinde Kredilerin oranı yüzde 50’lerde kaldı.
İştiraki bulunmayan bankanın, sermaye yeterliliği standart oranı %30.81’dir (31 Aralık 2017: %14.41).
Bankanın 8,2 milyar TL mevduatı, 1,1 milyar TL öz kaynakları bulunmaktadır. 2018 yılında Net faiz geliri 459 milyon TL olmuşken, ücret ve komisyon geliri 76 milyon TL’de kalmıştır.
Banka strateji olarak kurumsal ağırlıklı firmalar ile çalışmayı benimsemektedir. Nakit kredilerin yüzde 90’nı ilk 100 müşteriye aittir. Gayrinakti kredilerin yüzde 99,6’sı ilk 100 müşteriye aittir.
Banka tarafından üstlenilen kredi riski için ayrılan birinci ve ikinci aşama beklenen zarar karşılıkları toplamı 129,763 TL’dir (31 Aralık 2017 genel karşılık tutarı – 104,344 TL).
Banka’nın faaliyet bölümlerindeki aktif büyüklüğü açısından yüzdesel dağılımına bakıldığında; kurumsal bankacılık %53, bireysel bankacılık %7, yatırım bankacılığı ve diğer bölümler %40 olarak dağılmaktadır. Grup’un brüt gelir (faaliyet geliri) dağılımına bakıldığında ise kurumsal bankacılık toplam brüt gelirin %50’sini, yatırım bankacılığı ve diğer bölümler %30’unu ve bireysel bankacılık ise %20’sini oluşturmaktadır.
Banka’nın üst yönetime sağladığı ücret ve benzeri ödemeler cari dönemde 16,026 TL (2017 – 12,169 TL) olmuştur. Banka üst yöneticilerine ödenen tutar diğer bankalarda olduğu gibi yüksek bulunmuştur.