PARAMEDYA

CARREFOURSA zarar yapmada devam ediyor

CARREFOURSA zarar yapmada devam ediyor

Perakende sektörünün önde gelen kuruluşlarından Carrefoursa bir türlü kara geçemiyor. Geçmiş yıllara göre zararın azalması hissedarlara teselli oldu. 2017 yılında 305 milyon TL zarar eden firma 2018 yılını da 11 milyon TL zarar ile kapadı.

Perakende sektörünün önde gelen kuruluşlarından Carrefoursa bir türlü kara geçemiyor. Geçmiş yıllara göre zararın azalması hissedarlara teselli oldu. 2017 yılında 305 milyon TL zarar eden firma 2018 yılını da 11 milyon TL zarar ile kapadı.
Firmanın 2017 yılındaki 4,5 milyar TL’lık Hasılatı / cirosu 2018 yılında %14,20 artarak 5,2 milyar TL oldu.
Firmanın 2017 yılındaki 3,2 milyar TL’lık Varlıkalrı /Aktifleri de % 18,4 azalarak 2,6 milyar TL’ye düştü. Bu dönemde Yatırım amaçlı Gayrimenkullerini de elden çıkaran firma 221 milyon TL’lık Gayrimenkulü Varlıklarından sildiği görülmekte. Firmanın özkaynakları da 68 milyon TL’den 53 milyon TL’ye düşmüş durumda. 
Bağımsız denetim raporlarındageçmiş yıl zaralar ile ilgili açıklamalar ise “31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıl itibarıyla, Grup 2014 ve 2015 yıllarına ait mali zararlarının 28.517.950 TL'lik kısmı ile 2016 yılına ait mali zararlarının 276.325.411 TL'lik kısmını 31 Aralık 2018 itibarıyla elde etmiş olduğu mali kar tutarından mahsup etmiş ve geriye kalan kısmı olan 98.898.391 TL'lik kısmını ise ileride geri kazanılabilir olduğunu değerlendirmediği için söz konusu tutar üzerinden önceki dönemlerde hesaplamış olduğu ertelenmiş vergi varlığını geri çevirmiştir” şeklinde oldu.
Ayrıca, “31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, Grup'un şerefiye tutarı 482,479,139 TL olup (31 Aralık 2017: 632,678,869 TL), şerefiye tutarına ilişkin hesaplanan değer düşüklüğü tutarı 150,200,000 TL'dir (31 Aralık 2017: 141,718,000 TL)” şeklinde şerefiyeler ile ilgili açıklama yapıldı.
 

Etiketler: carrefoursa bilanço

Facebook Yorumları