PARAMEDYA

Arçeliki ihracat da kurtarmadı

Arçeliki ihracat da kurtarmadı

Arçelik ihracatını ve cirosunu arttırmasına rağmen karını arttıramadı

Türkiye’nin Beyaz Eşya denince akla gelen Arçelik 2018 yıl sonu mali verilerini KAP’a bildirdi. Yapılan bildirime göre 2017 yılında 20,8 milyar TL olan Hasılat ( ciro ) % 29 artırılarak 2018 sonunu 26,9 milyar TL ile kapadı.
Firma 2018 yılında hasılatını % 29 artırmasına rağmen maliyetlerinin de artması nedeni  ile 2017 yıl sonundaki 845 milyon TL olan karını sadece %1,1 artırarak 2018 sonunda  855 milyon TL’ye yükseltebilmiştir.
Firmanın 2018 yılındaki 26,5 milyar TL’lık hasılatının / cirosunun 20,6 milyar TL’lık kısmı Beyaz Eşya satışlarından, 2,8 milyar TL’lık kısmı Tüketici Elektroniği, 3,4 milyar TL’lık kısmı da diğer satışlarından kaynaklanmıştır.
2017 yılında hasılatın % 38,9’u iç piyasaya üzeri ağırlıklı Avrupa olmak üzere ihracat ile yapılmıştır. Hasılatın Avrupa payı  42,9’dur. 2018 sonunda hasılatın iç piyasa payı %31,3’e düşmesine rağmen firma İhracatı artırarak Hasılatını artırmayı başarmıştır. 2018’de de ihracat Avrupa olup toplan hasılatta Avrupa’nın payı %49,3’e yükseltmiştir. 2018 yılındaki döviz artışı firmanın ihracat yapmada elini güçlendirmiş, satış stratejisinin doğru kurgulandığı görülmektedir. Firma iç piyasadaki satış daralmasını ihracat yaparak telafi etmeyi başarmıştır.
Firmanın 2017 yılındaki Borcunun 13,5 milyar TL’den 2018’de 20.1 milyar TL’ye çıkmasına paralel kredi faiz oranının da artması ile Finansal Giderlerinin de 1,8 milyar TL’den 4,6 milyar TL’ye çıkması gibi ek maliyetler dövizdeki hareketlenmelerin firma karlılığının artmamasında olumsuz etki yaptığı şeklinde yorumlanmıştır. Zira 2017 yılında 6,5 milyar TL olan brüt karı 2018’de 8,5 milyar TL’ye % 31,3 yükselmesine rağmen net karda aynı artış olmamıştır.
Firmanın 2017 yılında 13,5 milyar TL olan Dönen varlıkları % 42,18 artarak 19,1 milyar TL’ye yükselmesi olumlu karşılanmıştır. Duran varlıkları da aynı dönemlerde % 38,8 artarak 20,4 milyar TL’den 28,3 milyar TL’ye yükselmiş olup duran varlıklar üzerinde ipotek olmadığı belirtilmiştir.. Firmanın 2017 yılında 3,7 milyar TL olan stokları % 34,6 artarak 2018 yılında 5 milyar TL’ye yükselmiştir.
Firmanın yurt dışı 2013 – 2014’de İrlanda borsasına yaptığı vadeleri 2021-2023 ödemeli Tahvil ihraçları ve piyasa döviz riskine karşı yapılan Türev işlemleri ( 7,8 milyar TL) isabetli olarak yorumlanmıştır.
Firmanın yapmış oluğu “31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, bağlı ortaklıkların, bir üst ortaklığa dağıtılabilecek ancak dağıtılmamış brüt birikmiş karlarının toplamı 2.489.837 TL’dir (31 Aralık 2017: 2.051.192 TL)” açıklaması olumlu karşılanmıştır.
AR-GE harcamaları ise dünyadaki rakiplerinde göre düşük kaldı. Zira firmadan yapılan açıklamalardan, “Aktifleştirilen geliştirme harcamaları dahil toplam araştırma ve geliştirme harcamaları 2018 yılında 327.865 TL olarak gerçekleşmiştir (2017: 268.344 TL)” olduğu görülmekte.
Firma üst yöneticilere yapılan ödemeler ile ilgili de “Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yılda Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Direktörlere sağladığı faydalar toplamı 65.242 TL’dir (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 53.809 TL). Bu tutarın tamamı, kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır” şeklinde olmuştur. Üst yöneticilere yapılan ödeme yüksel bulunmuş olup 2017’ye göre de % 21,2 artırılması eleştirilere neden olmuştur. Zira üst yöneticilere yapılan ödemeler Bankacılık sektöründe de eleştirilere neden olmuştu.
Grup’un bünyesinde dönem içinde istihdam edilen ortalama personel sayısı kategorileri itibarıyla 6.767 aylık ücretli (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 6.433) ve 23.110 saat ücretli (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 23.621) olmak üzere toplam 29.877’dir (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 30.054).
 

Etiketler: arçelik bilançoarçelik bilanço ayrıntı

Facebook Yorumları