Hasılata rağmen karı artmayan Teknosa zarar açıkladı ve moraller bozuldu.
Teknosa KAP’a 2018 yıl sonu Vergi Dairesine sunduğu Gelir Tablosunu bildirdi.
2018 yılında Hasılatını % 9 artırarak 3,3 milyar TL’de 3,7 milyar TL’ye çıkaran TEKNOSA geçmiş yıllarda olduğu gibi hasılata rağmen beklenen Karı yaratamadığı gibi 2018 yılını 65,8 milyon TL zarar ile kapaması moralleri bozdu. Firma 2017 yılında 3,3 milyar TL ciro yapıp sadece 19 bin TL kar yapabilmiştir. Hatırlanacağı gibi Teknosa 2015’de 84,5 milyon TL, 2016’da da 160 milyon TL zarar yapmıştı.
Firma 2018 yılında 609 milyon TL Brüt kar yaratmasına rağmen 98 milyon TL tutan Finansal giderler ve 620 milyon TL’lık pazarlama satış dağıtım giderlerinin yüksekliği beklenen net karın gerçekleşmesi önünde en büyük engel olarak görülüyor. İthal ağırlıklı Elektronik ürün satan firma 2018/9. Ayda 10 milyon TL zarar açıklamış fakat kurların olumlu düzeltme yapmasına rağmen zararın büyümesini engelleyemedi. TEKNOSA’nın  hasılat artışına rağmen beklenen karı bir türlü yakalayamaması hissedarlarda moral bozulmasına neden oldu.