Koç Holding, bilançosunda profesyonel yönetimin farkını ortaya koydu.İşte Koç Holding bilanço yorumu:
KOÇ HOLDİNG 2018yıl sonu mali verilerini KAP’a bildirdi.
Holding 2017 yılında 98,2 milyar TL olan Hasılatını ( cirosunu ) %45 artırarak 142,4 milyar TL’ye yükselttiği gibi 2017’deki 7,8 milyar TL’lık Net karını da %6,7 artırarak 8,4 milyar TL’ye yükseltti.
2018 yılında Net Kardan Kontrol gücü olmayan payların 2,8 milyar TL Karı düşüldüğünde Net Kar Ana Ortaklık payı 5,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2017’de Net Kardaki Ana Ortaklı Payı 4,9 milyar TL idi. Net Kardaki Ana ortaklık kar payı da % 12,8 artmış oldu.

Detaylı incelemelerde Hasılatın ve karın önemli bir kısmının Tüpraş’dan geldiği görülmekte bunu Arçelik ve Aygaz izlemektedir. Zira Holding’in İşletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalarda Tüpraş’ın 88,5 milyar TL Hasılat ve 3,4 milyar TL kar ettiği görülmektedir. Aynı şekilde Arçelik’in kara payı 833 milyon TL, Aygaz’ın 298 milyon TL olmuştur.
PROFESYONEL YÖNETİM

Holding’in 2017 yılındaki 104 milyar TL’lık Varlıklar / Aktif % 20,3 artarak 125,2 milyar TL’ye ulaştı. Holding’in 2018 yılındaki 125,2 milyar TL’lık varlıklarından 60,5 milyar TL’lık kısmı Duran varlıklardan oluşuyor.  Holding’in 2017 yılındaki 35,6 milyar TL’lık Kısa Vadeli Borcu 2018 yılında 40,5 milyar TL’ya çıkmasına rağmen Net İşletme Sermayesi 17,2 milyar TL’dan 2018’de 24,1 milyar TL’ye yükselmesi olumlu karşılanmıştır.
Holding’in 2017 yılındaki 42,9 milyar TL’lık Özkaynak büyüklüğü %9,4 artarak 46,9 milyar TL’ye ulaştı.
Holding Grup Konsolidede  2017 yılında 20,5 milyar TL İhracatını 27,4 milyar TL’ya yükseltirken 51,8 milyar TL olan İthalatını da 81 milyar TL’ye çıkardı.
Holding, “Kur riski yönetiminin bir aracı olarak swap, opsiyon ve forward gibi vadeli işlem sözleşmeleri de gerektiğinde kullanılarak riskten korunma sağlanmaktadır” şeklindeki açıklamasından ve detaylı rapor incelemesinden de anlaşıldığı gibi kur riskine karşı Türev ürünlerde pozisyon almakta, bu alandaki  risklere karşı kendini koruyucu bir strateji  izlemektedir.