Şeytan Dipnotta gizli.. Paramedya bankaların bilanço dip notlarındaki ayrıntıyı yazıyor. İlk ayrıntı Gökhan Erün’ün başarılı yönetimindeki Yapı Kredi Bankası’ndan…
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.  ( YKB ) 2018 yıl sonu bildirimlerini KAP’a bildirdi. Buna göre banka; aktif büyüklüklerini bir önceki yıla göre % 25,3 artırarak 373,4 milyar TL’ye yükseltmiş. Banka son çeyrekte önceki yıla göre  %3 artış ile 1.081 milyon TL net kar açıkladı . 2018 yıllık net karı da geçen yıla göre % 29,1 artırarak 4.667 milyon TL net kar açıkladı. Kar artışı yönetimi ve hissedarların yüzünü güldürdü.
Raporda Krediler için ayrılan beklenen zarar karşılıklarına ilişkin bilgilerde, “ Banka’nın 31 Aralık 2018 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarında aktifinde önemli bir paya sahip olan toplam 225.030.802 bin TL kredi ve bunlara ilişkin ayrılmış olan toplam 13.692.652 bin TL değer düşüklüğü karşılığı bulunmaktadır” ifadesi yer aldı. Kredilere  13,6 milyar TL karşılık ayrılması rakiplere göre yüksek bulundu. Zira yıl içinde Satılan Krediler olmasa ile bu karşılık 2 milyar TL artarak 15,6 milyar TL olacaktı. Bu durum yönetim boşuna problemli kredilerden kurtulup  2 milyar TL karşılık ayırmadan kurtulmamış yorumlarına neden oldu. Dönem başında (01.01.2018  ) karşılığın 10.225.634.-TL düşünüldüğünde karşılık oranı Kredi satılmasan % 50 artış gösterecekti. Satılan Krediler kaleminde yer alan 2 milyar TL’lık silinen karşılığın hangi firmalardan kaynaklandığı bilgisi ise merak konusu oldu. Ayrıca “Konsolide Grup firmalar da eklendiğinde karşılık tutarı 14,5 milyar TL” olarak bildirilmiştir.
Ayrıca Çoğrafi bölgeler bazında karşılık ayrılan alacak tutarları ve karşılık tutarları kısmında; “Özel karşılıkların dağılımı ağırlıklı olarak yurtiçi olup, 12.901.556 TL (31 Aralık 2017- 8.913.820 TL) yurtiçi takipteki krediler tutarına 9.301.872 TL (31 Aralık 2017- 6.872.595 TL) özel karşılık ayrılmıştır” açıklaması yer almıştır. Açıklamalardan bu bölümdeki karşılık tutarların bir yıl önceye göre % 50’lerde bir artış olduğu görülmüştür

Banka şube ve personel ile ilgili bilgiler bölümünde “31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Banka’nın yurt içinde 853 şubesi (31 Aralık 2017 – 865 yurt içi şube). 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Banka’nın personel sayısı 17.577 kişidir (31 Aralık 2017 – 17.944 kişi)” olarak bildirilmiştir. Bu bilgilerden bankanın 2018’de 12 şube azaldığı personelde de 367 azalma yaptığı anlaşılmaktadır.
blankBanka ayrıca merak ile beklenen Ojer Telekomünikasyon A.Ş. ile ilgili de,  “21 Aralık 2018 tarihinde Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’ye ait kredinin 488.217 TL’lik kısmı aktiften silinmiştir” bildirimi yaparak Türk Telekom işlemlerini yılın son haftasına yetiştirmeyi becererek,  bilançoya olumlu katkı sağlamıştır.
Hissedarlar tarafından merakla beklenen ve diğer bankalarda da tepki çeken üst yöneticilere sağlanan fayda bölümü içinde, “ Banka üst yönetimine sağlanan faydalara ilişkin bilgiler: Banka üst yönetimine 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 57.091 TL tutarında ödeme yapılmıştır (31 Aralık 2017 – 67.790 TL)” şeklinde açıklanmış. Üst yönetime sağlanan fayda 2017’ye göre % 15,7 düşürülmesi olumlu karşılanırken,  57 milyon TL ödeme rakiplerinde olduğu gibi yüksek bulundu.
Ayrıca, grup Konsolide bilgilerde de, “Grup üst yönetimine 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 66.780 TL tutarında ödeme yapılmıştır (31 Aralık 2017 – 77.215 TL)” bilgisi yer aldı.
Raporda, “Banka, Yapı Kredi Bank Moscow sermayesinde sahip olduğu %99,84 oranındaki 478.272.000 Rus Rublesi nominal değerli paylarını, 2017 yılı içerisinde Rusya’da mukim Expobank LLC’ye 3.294.811.320 Rus Rublesi bedelle satmıştır” ibaresi ile Yapı Kredi Bank Moscow’un satılma bilgileri de yer aldı.