İş Bankası 2018’in 4. çeyreğinde 2.19 milyar lira net kar açıkladı. Bankanın 2018 yılındaki toplam net karı da 6.77 milyar lira oldu
İş Bankası 2018’in 4. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, 4. çeyrekte 2.19 milyar lira net kar elde eden bankanın 2018 yılındaki toplam net karı ise 6.77 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
İş Bankası, 2017 yılının 4. çeyreğinde 750.6 milyon lira net kar elde etmiş, 2017 yılını toplam 5.3 milyar liralık net kar rakamıyla tamamlamıştı.
2018 yılsonu itibarıyla, İş Bankası aktif büyüklüğünü 2017 yılsonuna göre %15 oranında artırarak 416,4 milyar TL’ye yükseltti ve özel bankalar arasındaki lider konumunu sürdürdü.
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 2018 yılsonu finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada: “Milli ekonomiye olan güvenin güçlendirilmesinin her zamankinden daha da önem kazandığı 2018 yılında, reel sektöre ve hane halkına destek olmayı sürdürdük. 260,3 milyar TL’si nakdi, 91,3 milyar TL’si gayrinakdi olmak üzere, 2018 yılsonu itibarıyla krediler yoluyla ekonomiye sağladığı toplam finansman desteği 351,6 milyar TL’ye ulaşan Bankamız, ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan özel banka olmaya devam etmiştir” dedi.
Kaynaklarının doğru tahsisine azami önem veren ve etkin risk yönetimine odaklanan İş Bankası’nın sorunlu kredilerinin toplam kredilerine oranı 2018 yılının sonunda özel bankaların ortalamasının altında kalarak %4,1 düzeyinde gerçekleşti.