İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete”nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğleri, Resmi Gazete”nin mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, İran menşeli "polistiren" ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturmasının sonucunda, söz konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda, İran menşeli söz konusu eşya için CİF kıymetinin yüzde 11,3 oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Çin menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucata yönelik yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, CİF kıymetinin yüzde 44 oranında ve Çin Tayvanı ve Çin menşeli bazı demir-çelik ürünlerinin CİF kıymetinin yüzde 7,98 ila 20,50 arasında değişen oranlarda uygulamaya devam edilmesi kararlaştırıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayıyla, Hindistan, Tayland ve Tayvan menşeli polyesterlerden sentetik devamsız liflere ve Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden ipliklere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına da karar verildi.