Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde PTT’nin Varlık Fonu’na geçtiği bildirildi. 
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamının Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verildi.
Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile PTT sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonuna aktarılacak.
Kararın 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesi gereğince alındığı belirtildi.