Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan bazı ürünlerle ilgili KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete”nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce Bakanlar Kurulu Kararıyla tapu işlemlerinde bin 20 olarak alınan harcın, 31 Ekim 2018”e kadar binde 15 olarak tahsil edilmesi öngörülmüştü. Konut ve iş yerlerinde yüzde 18 olan KDV oranının da 31 Ekim 2018”e kadar teslim edileceklerde yüzde 8 olarak uygulanması kararı alınmıştı.

Resmi Gazete”nin mükerrer sayısında yayımlanan 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin ”I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. ve 29. Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süreler 2 ay uzatılarak 31 Aralık 2018 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Kararı”na göre, yıl sonuna kadar mobilyada KDV oranı yüzde 18”den yüzde 8”e indirilirken, beyaz eşyada ÖTV oranları sıfıra düşürüldü.

Öte yandan, 31 Aralık 2018”e kadar, 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV oranlarında 15”er puan indirime gidildi, ticari araçlarda yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1”e çekildi.