İşsizlik oranı haziranda geçen yılın aynı ayına göre değişmeyerek yüzde 10,2 oldu. İşsiz sayısı 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına dair iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişiye yükseldi. Aynı dönemde işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde kaldı.

İşsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre ise 0,5 puan arttı.

Haziran ayında tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 12,1 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puanlık azalışla yüzde 19,4”e geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda değişim göstermeyerek 10,4 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişi oldu, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 48,4”e çıktı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 133 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 744 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,2”si tarım, yüzde 19,6”sı sanayi, yüzde 7,2”si inşaat, yüzde 54”ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Haziranda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı.

İş gücüne katılım oranı yükseldi

İş gücü, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 675 bin kişi artarak 32 milyon 629 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 53,8”e ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 73,4”e, kadınlarda 0,5 puanlık artışla yüzde 34,6”ya yükseldi.

Haziranda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalışla yüzde 34”e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 75 bin kişi artarak, 28 milyon 748 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 47,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 93 bin kişi artışla 3 milyon 505 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde 10,9”a yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe 6 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 68 bin, hizmet sektöründe 43 bin kişi arttı.