Ticaret Bakanı “Dijital dönüşümü destekleyen küresel bir ticaret sistemine sahip olunması büyük önem arz ediyor. Türkiye olarak dijitalleşmeye öncelik veriyoruz.” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantısının yapıldığı İngiltere ve ardından G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı için gittiği Arjantin”deki temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İngiltere”de 6. Dönem JETCO Mutabakat Zaptı”nı imzaladıklarını ifade eden Pekcan, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin, Birleşik Krallık”ın AB üyeliğini sona erdirmesi (Brexit) sürecinden olumsuz etkilenmemesi, tam tersine ihracatçıların İngiltere pazarından daha geniş pay almalarını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Pekcan, İngiltere ile Brexit sonrası kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasını devreye alma konusunda karşılıklı mutabakatı güçlü biçimde teyit ettiklerini, bu çerçevede Türkiye-İngiltere Çalışma Grubu”nun çalışmalarını hızlandıracağını ve Ankara”da 27-28 Eylül”de bir toplantı yapacağını bildirdi.

Türkiye ile İngiltere arasında 20 milyar avroluk ticaret hedefi bulunduğunu anımsatan Pekcan, şöyle konuştu:

"Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileri seviyeye taşımayı arzu ediyoruz. İki ülkenin küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ) ve girişimcileri arasında çok sayıda yeni iş fırsatlarının bulunduğu göz önüne alınarak, bu alanda somut bir iş birliği mekanizmasının oluşturulması yönünde çalışmalar yapacağız. Türkiye ile İngiltere yatırımcıları ve müteahhitleri arasında üçüncü pazarlarda ortak iş ve projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla tespit edilecek belirli sektörler, ülke ve pazarlar üzerinde yoğunlaşacak hedef odaklı çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca İngiltere”de özel teknoloji bölgeleri de ziyaret edilerek, incelemelerde bulunulacak."

"Ticaret savaşlarını tetikleyen tek taraflı eylemlere son verilmeli"

Arjantin”in Mar del Plata şehrinde gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı”nın da oldukça verimli geçtiğini anlatan Pekcan, bu çerçevede adil ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan kapsayıcı ticaret sisteminin, teknolojik inovasyonun ve küreselleşmenin olumsuz etkileriyle mücadele etmek amacıyla ticaret ve yatırımın faydalarının ele alındığını dile getirdi.

Pekcan, toplantılar esnasında detaylıca değerlendirilen bu konuların ve yapılan görüşmelerin, özellikle ticareti kısıtlayıcı ve bir anlamda ithal ikameci önlemlerin arttığı bugünlerin bir an evvel geride bırakılması için önemli olduğunu vurgulayarak, küresel ticarette kazanmanın mutlaka oyunu kurallarına göre oynamaktan geçtiğini bildirdi.

"Uluslararası Ticaretteki Güncel Gelişmeler Üzerine G20 Diyaloğu"nda da artan korumacılık, merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) yer aldığı kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemindeki sorunlar ve örgütün reformu gibi hususların değerlendirildiğini belirten Pekcan, DTÖ sistemindeki bazı eksikliklerin giderilmesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

DTÖ”nün çok yoğun baskı altında olduğuna dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Çok taraflı ticaret sisteminde öncü role sahip bir ülke tarafından hukuku hiçe sayarak korumacı önlemler uygulanmasını gözlemlemek oldukça alışılmadık bir durum. Ticaret savaşlarını tetikleyen, küresel ticaretin geleceğini tehlikeye atabilecek tek taraflı eylemlerin tırmanmasına son verilmeli. Sorunlara çözüm bulmak, DTÖ sistemini güncellemek ve güçlendirmek için diyalog sürecine devam etmemiz gerekiyor. Açık ve serbest ticaret-yatırım ortamı üzerine kurulu, kural tabanlı bir uluslararası ticaret sistemi olmadan yapılan politikalar bir mucize yaratamaz. Kuralların güzelliği, büyük-küçük, güçlü-zayıf herkes için aynı şekilde uygulanmasıdır. Bu mantık, ”Ben güçlüyüm ve kuralları istediğim gibi eğer bükerim, diğerleri de buna uymak zorundadır.” yaklaşımına karşı en önemli birleştirici güçtür."

"Ticaretin dijitalleşmesine öncelik veriyoruz"

Pekcan, dijital dönüşümü destekleyen küresel bir ticaret sistemine sahip olunmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, Türkiye olarak ticaretin dijitalleşmesine öncelik verdiklerini, bilişim teknolojileri ve yazılım sektörleri için ihtisas serbest bölgeleri kuracaklarını aktardı.

Yeni bir bakış açısıyla kurgulanacak yeni nesil serbest bölgelerin adeta birer "teknoloji serası" gibi işleve sahip olacağını ifade eden Pekcan, benzer sektörlerde ve birbirini tamamlayabilecek şirketlerin bir arada olacağı böylesi bir yapının da katkısıyla sadece mal ihracatında değil, hizmetler ticaretinde de küresel ölçekte güçlü bir ülke olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Pekcan, "Bizim amacımız ve önceliğimiz başarılı örnekleri, ülkemizin kendi dinamiklerine uygun şekilde ele alarak girişimcimizin, insanlarımızın yaratıcılığını üretim azmini yansıtacak bir bakış açısıyla teknoloji seralarımızı kurmaktır." dedi.