BDDK, “Kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslaklar hazırlandı.” açıklamasında bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),b ankaların kredi işlemlerine ilişkin değişiklik amacıyla yönetmelik taslağı yayımladı.

Taslağa göre, kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vadelerine sınırlama getiriliyor.

Taslakta bazı amaçlar hariç tüketici kredilerinin vadesi 48 aydan 36 aya indiriliyor.

Ayrıca kredi kartında taksit sayısına 12 ay sınırı getirildi.

Taslakta, "Taşıt kredileri vadesi 48 ayı; cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı aşamaz” denildi.

BDDK”nın banka ve kredi kârlarına, banka kredi işlemlerine ve finansal kiralama yönetmeliklerinde değişikliğin amacı; makroekonomik dengeleme sürecinin desteklenmesi.

Yeni yönetmeliklerle hane halkının bilinçli tüketimi ve basiretli borçlanması teşvik ediliyor.

BDDK”nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı”na göre;

Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemez. Bu süre; elektronik eşya alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda 6 ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemez.”

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”na göre;

Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde 70”i aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin 120 bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde 70, 120 bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.

Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı aşamaz.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Taslaklarla enflasyonun düşürülmesi ile cari açık, ithalat ve hane halkı borçluluğunun azaltılmasına destek verilmesi amaçlandı." dedi.