En büyük kamu bankalarından Halkbank, 2018 ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Bankanın karı bir önceki yıla göre yüzde 35 düştü. İşte o bilanço:
Halkbank 2018 yılı ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Halkbank 2018 yılının ilk çeyreğinde 790 milyon TL kar açıkladı.Geçen yılın aynı döneminde 1.219 milyon TL kar açıklayan bankanın karı % 35 azaldı.
Bankanın 2018 yılı birinci çeyrek faaliyetleri sonucu aktif toplamı 2017 yılsonuna göre %4,8 oranında artış göstererek 320 milyon TL’ye ulaşmıştır.
2018 yılı birinci çeyrek faaliyetleri sonucu Banka’nın mevduat toplamı 2017 yılsonuna göre %3,6 oranında artış göstererek 200.227 milyon TL’ye yükselmiştir.
2018 yılı birinci çeyrek faaliyetleri sonucu özkaynak toplamı 2017 yılsonuna göre %4 oranında artış göstererek 26.398 milyon TL düzeyine ulaşmıştır.
Banka 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla, yurtiçinde 966,yurtdışında ise 5’i Kıbrıs’ta, 1’i Bahreyn’de olmak üzere 6; toplamda 972 şubesi ile faaliyet göstermektedir. Yurtiçi şubeler rakamı 28 adet uydu şubeyi içermektedir. Bununla birlikte Banka’nın bir adet İngiltere’de, bir adet İran’da ve bir adet Singapur’da olmak üzere toplam 3 adet temsilciliği bulunuyor.