PARAMEDYA

HALKBANKASI KAPATILIYOR MU?

HALKBANKASI KAPATILIYOR MU?

Amerika'daki dava ile ilgili sekülasyonlar sürerken, BDDK'nı bir düzenlemesi Halk Bankası başka bir bankaya mı devredilecek tartışmalarını gündeme getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Resmi  Gazete'nin 16 Kasım 2017 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren  "Bankaların birleşme, devir, bölünme ve hisse değişim hakkında  yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik"e ilişkin olarak  yönetmelik değişikliğinin bir bankanın aktifinde yer alan varlıkların bankanın  iştirakine aktarılmasında mükerrer izin mekanizmasını ortadan kaldırmak amacını  taşımakta olduğu ve bugün bazı basın yayın organlarında yer alan bir bankanın  varlıklarının başka bir bankaya devredileceğine yönelik haberlerle ilgisi  bulunmadığını duyurdu.
BDDK tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bilindiği üzere, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse  Değişimi Hakkında Yönetmelikte (Yönetmelik) bankaların birleşme, devir, bölünme  ve hisse değişimlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Bununla  birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 159'uncu maddesinde ise bir  şirketin tam veya kısmi bölünebileceği, bu kapsamda kısmi bölünmede bir  şirketin mal varlığının bir veya birden fazla bölümünün diğer şirketlere  devrolduğu, bölünen şirketin ortaklarının, devralan şirketlerin paylarını ve  haklarını iktisap ettiği veya bölünen şirketin, devredilen mal varlığı  bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek  yavru şirketini oluşturduğu hususları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, 1/11/2006  tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların  İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik uyarınca  bankaların iştirak edinmelerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurulunun iznine tabi olduğu hususu da dikkate alınarak, bir bankanın mal  varlığının bir veya birden fazla bölümünün bankanın infisah etmesine neden  olmayacak şekilde devredilmesi ve bu suretle bankanın devredilen mal varlığı  bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek  yavru şirketini oluşturması şeklindeki kısmi bölünmenin Yönetmelik hükümlerine  tabi olmaksızın, TTK ve genel hükümler çerçevesinde yapılabilmesini teminen bahse  konu kısmi bölünme türü 16 Kasım 2017 tarihli ve 30242 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan “Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi  Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yönetmelik  kapsamından çıkarılmıştır." 
HALKBANKASI İDDİALARI
Son iki gün içerisinde Halk Bankası'na yönelik iddialar artarak büyüyor. Özellikle hisselerinde yapılan spekülasyonlar  bu iddiaların ana kaynağı olarak gösteriliyor. Türkiye'nin en büyük ve en güçlü bankasının hisseleri bu tür asılsız iddialarla hisse spekülasyonunda kullanılıyor. Son iddia ise, BDDK'nın yeni düzenlemesinin Halk Bankası'na gelecek cezadan kurtarmak için devri ile ilgili. BDDK böylece bu iddiaları yalanlamış oldu.

Etiketler: halkbankasıhalkbankası kapatılıyor mu

Facebook Yorumları