QNB Finansbank çeşitli  araç ve aracılar vasıtasıyla 10 milyar TL borçlanacak
QNB Finansbank, 10 milyar TL tutar ve 5 yıla kadar vadeli finansman bonoları, tahviller ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma araçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak finansman bonolarının ve/veya tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesine karar verdi.

Borçlanma araçları halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılabilecek ve Finans Yatırım yetkili olacak.

QNB Finansbank, gerekli izinler için BDDK, SPK ve Borsa İstanbul’a başvuracak.