Bankaların sermaye yeterlilik rasyosu tartışılırken Denizbank adeta şov yaparcasına sermaye arttırımına gidiyor.
Denizbank tarafından KAP’a yapılan sermaye artırım açıklamasında, artırımın 27/05/2016 tarihinde yapılacağı bildirildi. Açıklamada Rüçhan Hakkı Kullanım tarihleri 27/05/2016- 10/06/2016 olarak belirtildi.
Banka’dan yapılan açıklama şöyle;
Bankamız ödenmiş sermayesinin 750.000.000 TL’si nakit karşılığı, 750.000.000 TL’si iç kaynaklardan olmak üzere 1.816.100.000 TL’den 3.316.100.000 TL’ye çıkarılması kapsamında, pay sahiplerimizin ellerindeki payların %41,29728’i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.
– Yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 27.05.2016 ile 10.06.2016 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. 
– Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 1 Türk Lirası olup 1 Türk Lirası’ndan satışa arz edilecektir. 
– Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nun www.kap.gov.tr, Bankamızın www.denizbank.com ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin www.denizyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
– Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı)kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 
– Satılamayan payları Bankamızın hakim ortağı Sberbank of Russia satın almayı taahhüt etmiştir.