2016 bilançolar karla doldu bankaların sermaye yeterlilik oranı ise yükseldi.En yüksek oran Kuveyt Türk, en düşük oran ise Albaraka’da. İşte tüm bankaların sermaye yeterlilik rasyosu:
2016 yılının ilk bilançosu tamamlandı. Bankaların neredeyse tamamına yakınının karlılığı bir önceki döneme göre arttı. Bu da bankaların sermaye yeterlilik oranı üzerinde olumlu etki yaptı.
Uluslararası standartlara göre bankaların bu oran en az yüzde 12 ve üzerinde olması gerekiyor. Listenin geneli yasal sınır yüzde 12’nin epey üzerinde. Türk Bankacılık Sektörünün Mart 2016 dönemindeki sermaye yeterliliği oranı ortalaması %15.49.
Verileri açıklanan büyük ve orta ölçekli bankaların Mart 2016 itibarıyla sermaye yeterliliği oranlarına bakılınca sermaye yeterliliği standart oranı en yüksek olan bankanın bir katılım bankası olduğu görülüyor: %16.94 ile Kuveyt Türk Katılım Bankası.
Sermaye yeterliliği standart oranı en düşük banka da bir katılım bankası: %12.22 ile Albaraka Türk Katılım Bankası.