Bankacılık kulisleri yabancı sermayeli bir bankanın kadro savaşını konuşuyor.  Son dönemde karlılığı düşen bu bankanın üst yönetiminin önümüzdeki günlerde görevden alınacağı ve köklü değişikler yapılacağı iddia ediliyor.
Bankaların öz sermaye karlılığının düşmesi banka yönetimlerini de sıkıntıya sokta. Daha önce Amerikan Merkez Bankası FED’in parasal genişlemesi ile adeta para basan Türk bankalarının artık parlak dönemi geride kaldı. En azından bazıları için. 
Son dönem bilançolarında karlılığı sürekli düşen yabancı bir bankanın üst düzey yönetim değişikliğinin kısa süre içerisinde olacağı bankacılar arasında konuşulurken, üst yönetimin yüzde 90’a yakın değişime gideceği iddia ediliyor. Bu değişiklik kapsamında 20’e yakın Genel Müdür Yardımcısı’nın bulunması da ana hissedarın tepkisini çeken konular arasında yer alıyor. Bankacılık kulislerindeki iddialara göre, bankanın genel müdürlük binasında tam bir kaos yaşanıyor. Herkesin bu belirsizlikten büyük rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.
İŞ GÖRÜŞMELER
Öte yandan bankanın bazı genel müdür yardımcılarının iş görüşmeleri de yoğun konuşulan kulisler arasında. Bankanın tahsili geciken kredilerden sorumlu tutulan genel müdür yardımcısının yerli ve yabancı ortaklı bir banka ile iş görüşmesi yaptığı öne sürülüyor.
PERSONEL SİRKÜLASYONU ÇOKTU
Söz konusu yabancı sermayeli bankanın adı en çok mobbing davaları ve işten çıkartılmalarla anılıyordu. Banka hakkında çok sayıda mobbing davası sürerken, işe iade davalarından dolayı da yüzlce tazminata mahkum olmuştu. Bu bankanın yine mesai ödemeden personel çalıştırdığı iddiası ile Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu tarafından hakkında suç duyrusu bulunulmuştu. 
Bankadan önümüzdeki haftalarda büyük yönetim değişiklikleri bekleniyor.