BTK verilerine göre toplam abone sayısı bakımından 2015’te bir önceki yıla göre payını en çok artıran mobil operatör Vodafone oldu. En fazla abone kaybeden operatör ise Turkcell oldu.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’nu yayınlandı.

Rapora göre toplam abone sayısı açısından pazar payını en çok artıran şirket Vodafone oldu. Şirketin toplam abone sayısındaki pazar payı 2014 yılında yüzde 29,1 iken, 2015’te bu pay yüzde 30,4’e yükseldi. Avea’nın abone sayısı bakımından pazar payı yüzde 22,7’den yüzde 23,4’e çıkarkenTurkcell’in yüzde 48,2’den, yüzde 46,2’ye geriledi. 

Toplam gelirler bakımından da en hızlı artışı Vodafone yaptı. Turkcell’in toplam gelirler bakımından pazar payı 3 puan düşer, Avea’nın payı çok kısıtlı bir artış gösterirken, Vodafone’un payı 3 puana yakın arttı. Abonelerden elde edilen gelir bakımından da Vodafone’un payını en fazla artıran operatör olduğu görüldü.  
Facebook