BDDK verilerine göre, bankalar hem şube hem de şubelerde çalışan personel sayısını azaltıyor. Bankacılık sektörüne yönelik ilginç veriler açıklandı.
Bankacılık sektöründe 2015 yılında toplam şube sayısı 31 adet azalarak 11.189 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam personel sayısı ise 319 kişi artarak 200.950 oldu. 

Şube ve personel sayısının artış hızı 2013 yılından itibaren belirgin şekilde yavaşladı. 2010 – 2012 döneminde yüzde 4,3 büyüyen personel sayısı, 2013 – 2015 döneminde yüzde 1,8 artış gösterdi. Benzer şekilde, 2010 – 2012 döneminde bankalar net 778 yeni şube açarken, 2013 – 2015 döneminde bu sayı 168’e geriledi.

Bu gelişmede başlıca faktörler, sektörün büyüme hızının yavaşlaması, düzenlemelerden gelen yükler, bireysel operasyon maliyetlerinin düşürülmesine yönelik önlemler ve dijital bankacılık hizmetlerinin yayılmasıdır.

ŞUBE BAŞINA PERSONEL SAYISI GERİLİYOR

2005 – 2015 döneminde şube başına personel sayısı aşağı yönlü bir seyir izledi. 2005 yılında sektörde şube başına 21,2 olan personel sayısı, 2015 sonu itibarıyla 18’e indi. Bankacılık sektöründe şube büyümesinin hız kaybetmesinin ardından şube başına nüfus sayısı arttı. 2014 yılında bir banka şubesi ortalama 6.925 kişiye hizmet sunarken, 2015
yılında bu rakam yüzde 1,3’lük artış ile 7.012’ye yükseldi. Bir başka ifadeyle 2014 yılında 10.000 kişiye 1,44 şube düşerken, 2015 yılında bu rakam 1,43 oldu.

2014 yılı itibarıyla Avrupa Birliği’nde bir şubenin hizmet ettiği kişi sayısı 2.620 oldu. Böylece Avrupa Birliği’ndeki bir banka şubesinin, Türkiye’deki bir şubenin yüzde 38’i kadar bir müşteriye hizmet ettiği görüldü. Bunun yanında, Avrupa Birliği’nde 10.000 kişiye 57 personel düşerken, bu rakam Türkiye’de 26 oldu.

Birliğin değerlendirmelerine göre, bankacılık sektörü büyümesiyle şube ve personel sayıları arasında güçlü bir ilişki
bulunuyor. Küresel piyasalarda yaşanan kriz öncesinde ve krizden çıkış sürecinde hızlı bir büyüme performansı sergileyen bankacılık sektöründe, son yıllarda daha düşük hızda büyüme yaşanıyor. 
Facebook