Personele kredi vermesi konusunda baskı uygulayan bankalara, Türkiye Bankalar Birliği’den sert uyarı geldi. TB, bankalar “kredi vermek istiyorsan sermayeni arttır”dedi.Bankacılık sektöründe 2015 yılında toplam özkaynakların yüzde 13 artarak 262 milyar TL olurken, aynı dönemde toplam krediler ise yüzde 20 artarak 1.5 trilyon TL oldu. 
ürkiye Bankalar Birliği (TBB), ekonominin büyüme ihtiyacı, büyümenin finansmanında kredilerin önemi, sermaye maliyetinin düzeyi, risklerin yükseldiği dönemlerde finansal istikrarın sürdürülmesindeki rolü ve uluslararası düzenlemelerdeki sıkılaşan kurallar dikkate alındığında bankaların özkaynakların güçlü ve sermaye yeterliliğinin yüksek olması gerektiğini belirtti.

TBB tarafından gönderilen bilgi notunda, “Aksi durumda bankacılık sektörünün büyümenin finansmanına olan katkısı sınırlı kalabilecektir” uyarısı yapıldı. Bankacılık sektöründe 2015 yılında toplam özkaynakların yüzde 13 artarak 262 milyar TL olurken, aynı dönemde toplam krediler ise yüzde 20 artarak 1.5 trilyon TL oldu. Sermaye yeterlilik oranının yüzde 16.3’ten yüzde 15.6’ya gerilediği belirtilen notta, “Bu oran uluslararası karşılaştırmalara göre gayet iyi bir düzeyde olmakla birlikte son dönemde gerileme eğilimindedir” denildi. Kredilerdeki artışın, özkaynaklardaki artıştan daha hızlı olmasının önemli bir nedeninin 2015 yılında TL’nin döviz sepeti karşısında yüzde 18 değer kaybetmesi olduğu belirtilen notta, “Sabit kurla hesaplandığında kredi stoku yüzde 15 artmıştır. Özkaynakların çok yüksek bölümü ise TL cinsinden tutulmaktadır. Dolayısıyla TL’nin değer kaybı sermaye yeterliliğini aşağıya çekmektedir” denildi.

Özkaynak büyümesini sınırlandıran başlıca nedenlerin, gelir azaltıcı ve maliyet artırıcı düzenlemeler olduğu belirtilen notta, “Bundan dolayıdır ki kâr hacmi öz kaynak büyümesini yeterince destekleyememiştir. Net kâr hacmi, 2015 yılında yüzde 6 artarak 26 milyar TL olmuştur. Ortalama öz kaynak kârlılığı ise yüzde 11.6’dan yüzde 10.5’e gerilemiştir” denildi. Bankaların sermaye yeterlilik oranının en az yüzde 12 olması gerektiğini hatırlatan TBB notunda, “Bu oran özkaynaklara eklenen her 1 TL’nin yaklaşık 8 TL’lik kredi verebilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bankacılık sektöründe özkaynak üretimi ve kullanımı, ekonomik büyüme üzerinde doğrudan ve güçlü bir etkiye sahiptir” denildi.
Facebook