Yeni yılın ilk haftasından itibaren bankalar personellerine Türkiye’deki yasalarla alay eder gibi kölelik sözleşmesi imzalatıyor.
İŞVEREN ….. BANK.AŞ DE İŞİN GEREĞİ OLARAK VE/VEYA İHTİYAÇ HALİNDE FAZLA ÇALIŞMA YAPMAYI KABUL EDİYORUM. HAFTA TATİLİ, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE DE FAZLA ÇALIŞMA YAPMAYI KABUL EDİYORUM

Bu cümlelerle başlayan bir belge personelin önüne konuluyor ve bunun imzalanması isteniyor. 
Yok deme şansınız var: Karşılığında ise kovulma şartı.
İşte bu belge bazı yabancı bankalar tarafından yılın ilk haftasından bu yana imzalatılıyor.
Personelin kendi rızası ile imzalanmış süsü verilen beyanda neredeyse bankacı hiç tatil yapmayacak hep çalışacak.
Uluslararası Çalışma Yasaları’na göre suç olan bu belge bankalar tarafından Türkiye’de malasef cesurca düzenleniyor.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI UYUYOR MU?
Banka personelini adeta köle haline getiren bu beyana Çalışma Bakanlığı’nın şu ana kadar sesini çıkartmaması ise şaşkınlık yarattı.
TAZMİNAT ÖDEMEMEK İÇİN
Bankaların personele zorla bu belgeyi imzalatmalarının arkasında yatan bir başka neden olarak son dönemde açılan binlerce mesai davaları gösteriliyor.Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nun yaptığı denetimler sonucu bankaların personeli fazla çalıştırdığı belirlenmiş ve ceza kesmişti. Bankacılar bu karara istinaden çalıştığı kuruma mesa davası açmıştı. Şu ana kadar 2 bin dolayında bir dava bulunuyor. Bu davaların şu ana kadar sonuçlananlarının tamamında personel haklı bulunmuştu. 
MESAİ ÖDEMEK ZORUNDA
Hukukçular bu belgenin yasal olarak geçerli olduğunu belirtiyorlar ancak bankacılara mutlaka fazla ücret ödemesi gerektiğini dikkat çekiyorlar. Hukukçular, “Bankacının bu belgeyi imzalaması bankanın personelini bedava mesai yaptırma hakkını vermez. Mutlaka her fazla saat için ücret ödenmek zorunda. Bu tür mesai için personel  o gün çalıştığına dair belge toplasın”diyorlar.