Çalışma Bakanlığı, mobbingin alınganlığa ve uyku bozukluğuna neden olduğunu belirterek, korunmanın yollarını açıkladı.
Çalışanları korumakla mükellef olan Çalışma Bakanlığı, mobbinge karşı tedbir almak yerine korunmanın yollarını anlatan rehber hazırladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mobbing Bilgilendirme Rehberi”nde, işyerlerindeki psikolojik tacizin, uyku bozuklukları ve ağlama nöbetlerinin yanı sıra alınganlık ile yüksek tansiyona da yol açtığı belirtildi.

Bakanlık tarafından “Mobbing Bilgilendirme Rehberi” hazırlandı. Rehber, çalışanlara uğradığı mobbingden kurtulma yollarını da anlatıyor.
Rehberde mobbing, işyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünü olarak tanımlanıyor.
UYKU BOZUKLUĞUNUZU ÇÖZÜN
İşyerlerinde psikolojik tacizden söz edebilmek için tacizin bazı unsurları içermesi gerekiyor. Bu unsurlar ise şöyle sıralanıyor:
“Sistemli bir şekilde yapılmalıdır. Süreklilik kazanmış bir sıklıkla tekrarlanmalıdır. Kasıtlı yapılmalıdır. Yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma amacında olmalıdır. Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya sağlığında zarar ortaya çıkmalıdır. Kişiye yönelik olumsuz tutum ve davranışlar gizli veya açık olabilir.”

İşyerlerindeki psikolojik tacizin, mağdura olan muhtemel etkilerine de rehberde yer veriliyor. Bireyin kişisel özellikleri nedeniyle farklı sonuçlar ortaya çıkarabilen psikolojik tacizin, genel olarak mağdur açısından fiziksel ve zihinsel rahatsızlıklara, davranış bozuklularına, sosyal sorunlara ve ekonomik zarara neden olduğu belirtiliyor.
RUH SAĞLIĞINIZI KORUYUN
Rehberde, mobbinge maruz kalan çalışanda, uyku bozuklukları, ağlama nöbetleri, konsantrasyon bozukluğu, gerginlik ve öfke, alınganlık, yüksek tansiyon, kalıcı uyku bozuklukları, mide ve bağırsak sorunları görülebileceği ifade ediliyor. Bu duruma maruz kalanlarda ayrıca aşırı kilo alma veya verme, alkol veya ilaç (madde) bağımlılığı, şiddetli depresyon, panik ataklar, kalp krizleri de diğer görülebilecek rahatsızlıklar arasında.
Mobbing görene öneriler
Rehberde, işyerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik önerilerde yer alıyor.
Buna göre, İşyerlerinde psikolojik tacize maruz kaldığını düşünen kişinin öncelikle içinde bulunduğu durumu sağlıklı bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor.
Kişinin, öncelikle çatışmadan kaçınması ve sakin olmaya gayret etmesi önerilirken, alacağı diğer önlemler ise şu şekilde belirtiliyor:
-Psikolojik taciz, üst yönetim tarafından gerçekleştirilmiyorsa konuyu üst yönetime uygun bir şekilde iletmelidir.
-Psikolojik tacize uğradığını kanıtlayacak yazışma, not, mesaj, e-posta gibi bilgi ve belgeleri saklamalıdır.
-Yaşanılan psikolojik taciz sürecine ilişkin günlük tutmalıdır.
-Yaşanılan sürece şahit olan/ olabilecek çalışma arkadaşları ile görüşmelidir.
-Kişi, üyesi olduğu sendikadan destek talep etmelidir.
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İletişim Merkezi Alo 170’i arayarak, işyerlerinde psikolojik taciz konusunda uzman psikologlardan destek almalıdır.