Bankacılık sektöründe çalışan kadın sayısı hergeçen gün artıyor.  Ancak  sektör erkek yöneticiler tarafından yönetiliyor. İşte çarpık rakamlar ve düşündürdükleri:
Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre,  sektörde çalışan kadın sayısında hızlı bir artış var.
Türkiye’de 34’ü mevduat olmak üzere toplam 50 banka bulunuyor.  Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.276 kişi (yüzde 1,7 oranında), Aralık 2013 yılsonu rakamlarına göre 1.634 kişi (yüzde 0,8 oranında) artarak 199.099 oldu.  2013 yılsonu rakamları ile karşılaştırıldığında çalışan sayısı kamusal sermayeli mevduat bankalarında 673 kişi, yabancı sermayeli mevduat bankalarında ise 658 kişi azalırken, özel sermayeli mevduat bankalarında 2.854 kişi, ve kalkınma ve yatırım bankalarında 111 kişi arttı.
Temmuz-Eylül 2014 dönemi itibariyle, banka çalışanlarının yüzde 27’si kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 48’i özel sermayeli mevduat bankaları, yüzde 22’si yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yüzde 3’ü ise kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam ediliyor.
Mevduat bankalarında banka başına çalışan sayısı 5.871 . Bu rakam kamu sermayeli bankalarda 17.931, özel sermayeli bankalarda 8.747 ve yabancı sermayeli bankalarda 2.417 olarak gerçekleşti.
EĞİTİM DURUMLARI
Temmuz-Eylül 2014 dönemi itibariyle, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 1’i ilköğretim, yüzde 17’si orta öğretim, yüzde 76’sı yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 6’sı ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluşuyor.
Kamusal sermayeli mevduat bankalarında çalışanların yüzde 85’ini yükseköğretim kurumlarını bitirmiş ve lisansüstü eğitim yapmış personel oluşturmakta. Bu oran, özel sermayeli mevduat bankalarında çalışanların yüzde 85, yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 76, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 83 şeklinde.

KADIN AĞIRLIKLI
Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51 olarak açıklandı. Bu oran kamusal sermayeli mevduat bankalarında yüzde 44, özel sermayeli mevduat bankalarında yüzde 54, yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 54, Fon bankasında yüzde 36, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 34 düzeyinde.
ERKEK YÖNETİCİ
Bankalarda kadın personel sayısındaki büyük artışa karşın erkek yönetici eğemenliği sürüyor. Bankaların üst yönetimindeki  kadın oranı sadece yüzde 3. Yüzde 50’nin üzerinde kadının ağırlıklı olduğu bir sektörde erkek yöneticilerin ağırlıklı olması, bankacıların sorunlarının artmasına neden oluyor.