Anayasa Mahkemesi (AYM), Sermaye Piyasası Kanunu’nun, kaydileştirilen ancak teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin 7 yıllık zamanaşımı ve bu payların Yatırımcı Tazmin Merkezİ (YTM) tarafından satılmasını da içeren bazı bölümlerini iptal etti.
Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasının bir bölümü anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili bölümü, kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçları için “Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları YTM’ye intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM’nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır” ifadelerini içeriyordu. Kararda ayrıca yine (4) numaralı fıkrada bulunan “…ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz” ibaresinin de iptaline oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi’nin yapılan itiraza ilişkin kararında ilgili bölümlerin, kamu yararı ile bireyin mülkiyet hakkı arasında adil ve makul bir denge gözetmemesi nedeniyle mülkiyet hakkına aykırı olduğu kaydedildi.
Facebook