Türkiye büyük bir krize adım adım yaklaşırken, bankalar bu krize sermaye yeterlilik rasyonu bakımından ne kadar güçlü giriyor?  İşte sermaye yeterlilik standart oranı en yüksek ve en düşük bankalar: 
 
2001 yılında yaşanan kriz bankalardan başladı. Bankaların sermaye yeterliliğinin düşük olması  bir anda krizin büyümesine neden oldu. Kemal Devriş yönetimindeki ekonomi  kurmayları en çok bankaların sermaye yeterliliğini güçlendirdi.  Yine en önemli gösterge olarak bu kabul edildi.
Peki FED’in faiz arttırımına gideceği bir dönemde bizim gibi ülkeler için kriz beklentisi konuşulurken bankaların sermaye yeterliliği nasıl?
EN AZ 12 OLMALI
Basel I kriterlerine göre minimum seviye olarak yüzde 8 yeterli görülürken, 1 Temmuz 2012 itibarıyla yürürlüğe giren “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca Basel II’ye göre bu oranın yüzde 12’nin üstünde olması beklenmektedir.  
Sermaye yeterliliği standart oranı, kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk için gerekli sermaye yükümlülüklerinin toplamı üzerinden hesaplanmaktadır. Kredi riski, risk ağırlıklı bilanço içi varlıklar ile gayrinakdi krediler, taahhütler ve türev finansal araçların ilgili mevzuattaki risk ağırlık oranlarına tabi tutulması ve risk azaltım tekniklerinin uygulanması ile hesaplanırken, piyasa riski için standart metot ve operasyonel risk için temel gösterge yöntemi kullanılmaktadır.

EN GÜÇLÜ ZİRAAT BANKASI
BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre sermaye yeterlilik standart oranı en yüksek banka  Ziraat Bankası olarak karşımıza çıkıyor. Ziraat Bankası’nın oranı 16.03 ile Türkiye’nin bu rasyo açısından en güçlü bankası . Yine ana hissedarı Yunanistan’da sıkıntılı günler yaşayan Finansbank’ta  düşman çatlatırcasına 15.80 ile en iyi ikinci banka. Yine yabancı sermayeli  Denizbank 15.70 rasyo ile dikkat çekiyor.

Facebook