Borsada küçük yatırımcıların haklarını bilmediği berirterek, hissedarı oldukları şirketin yöneticilerini   şirketi zarara sokması veya yanlış bir karar vermesi halinde dava açabilecekleri açıklandı.
 
Geçtiğimiz hafta Jilber Topuz isimli küçük yatırımcının Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş hakkında  sorumluluk ve tazminat davası açması  Türkiye’de yatırımcıların haklarını bilmediğini ortaya çıkarttı. Jilber Topuz tarafından açılan bu davaya gerekçe olarak TTK  553 maddesi gösterilmişti.
HANGİ MADDE
Borsa yatırımcısı tarafından  1 lotluk bir hissesi dahi olsa  bu şirketin yöneticisinden hesap sorma hakkına sahip olduğunu belirten finans hukukçusu  Mehmet Sadi Şeker, “halka açık şirketlerde halen keyfi yönetimler var. Alınan kararlar büyük zararlara neden oluyor. Yatırımcı bu kararlardan dolayı hem borsada değer kaybından zarar ediyor hemde temettü gelirinden oluyor. Oysa yatırımcı hakkını koruyup  bu yöneticiler hakkında sorumluluk davası ve tazminat davası açsa doğal olarak daha dikkatli davranmak zorunda kalırlar”dedi.
TTK 553 maddesi: Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini (Ek ibare: 6335 S.K.-26.06.2012/m.28) “kusurlarıyla” ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.

Facebook