Denizbank’ın kaptan-ı deryası Hakan Ateş’in başı Rekabet Kurumu’nun bankaya kestiği 23 milyon liralık cezadan dolayı dertte. Bankanın küçük ortağı bankayı zarara uğrattığı gerekçesiyle  Hakan Ateş hakkında sorumluluk davası açtı.
İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan bu dava aynı zamanda yönettiği şirketi zarara uğratan tüm yöneticilere de emsal olacak nitelikte .Jilber Topuz isimli yatırımcı tarafından  Denizbank Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü  Hakan Ateş hakkında sorumluluk davası ve  5 bin liralık maddi tazminat davası açtı.
Jilber Topuz tarafından açılan davaya gerekçe olarak, Rekabet Kurumu’nun 8 Mart 2013’de 13-13/198-100 sayılı kararı ile Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerine ilişkin faiz oranı, ücret ve komisyonların birlikte belirlenmesi konusunda anlaşma ve/veya uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4.maddesine aykırılık iddiasıyla
gerçekleştirilen soruşturma sonucu Denizbank A.Ş. hakkında ilgili Kanun’un 4.maddesinin ihlal
edildiğinden bahisle 23.055.396,00.-TL idari para cezası uygulanması gösterildi.
TAZMİNAT DA TALEP ETTİ
Davalı küçük ortak tarafından Hakan Ateş’in iddia edilen nedenlerden dolayı 5 bin TL’de yine bankaya tazminat ödemesi talep edildi. Jilber Topuz’un söz konusu tazminatı şahsına değil de zarara uğradığı iddia edilen Denizbank’a ödenmesini istemesi dikkat çekti.
GÖREVDEN ALINMASINI İSTEMİŞTİ
Jilber Topuz, daha önce de Denizbank Yönetim Kurulu’na bir başvuruda bulunarak 9 Temmuz’da yapılan genel kurulda görevden alınmasını talep etmişti. Küçük ortağın bu talebi banka yönetim kurulu tarafından reddedilmiş ve genel kurul gündemine alınmamıştı.

SORUMLU HAKAN ATEŞ
İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne davalı avukatı tarafından verilen dilekçede Hakan Ateş hakkında şu iddiada bulunuldu:
“Rekabet Kurulunun 08.03.2013 tarihli ve 13-13/198-100 sayılı kararıda DenizBank A.Ş.’den temin
edilen 2 adet belgeye kurul kararında atıf yapılmiştir , Bu belgelerin, Bireysel Bankacılık Pazarlama
Ürün Yönetimi Bölüm Müdürü, Bireysel Bankacılık Pazarlama Ürün Yönetimi Yetkilisi, Fon Yönetimi ve
Özel Bankacılık Grubu Para Piyasaları Bölüm Müdürü, Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür
Yardımcısı, Fon Yönetimi ve Özel Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı, Bireysel Bankacılık
Pazarlama Grup Müdürü, Bireysel Bankacılık Satış Yönetimi Grup Müdürü ve diğer bazı çalışanların
yer aldığı e-posta yazışmaları olduğu anlaşılmıştır.Denizbank A.S nin genel organizasyon semasi
incelendiğinde(EK 3 :Denizbank A.S Yönetim organizasyon şeması ) kurul kararinda sözü edilen tüm
Banka birimlerinin Davalı banka Genel Müdürüne bağlı olduğu anlaşılmaktadır dolayısıyla Denizbank
A.Ş ‘nin rekabet kurulundan ceza almasına neden olan tüm eylem ve kararlarının Davalı şirket Genel
Müdürünün talimatı ve bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir.”
Facebook