Seçimde kazanacak Cumhurbaşkanı’nı nasıl bir ekonomi beklediği konusunu, Uluslararası Para Fonu’nun yaptığı tahminlere göre değerlendirmek mümkün
-2015-2019 döneminde Türkiye 4 trilyon 659,3 milyar dolar
gayri safi milli hasıla üretecek, 683,9 milyar dolarlık tasarruf,
949 milyar dolarlık yatırım yapacak
-Türkiye, bu dönemde, 120,6 milyar dolarlık gelir, 265,1 milyar
dolarlık da tasarruf açığı verecek
-Bu dönemde kişi başına milli gelir 9 bin 920 dolardan 12 bin
938 dolara çıkacak, 2015’de büyüme hızı yüzde 3,1, diğer
yıllarda yüzde 3,5, enflasyon yıllık yüzde 6,04, işsizlik
yüzde 10,6 olacak
-Türk ekonomisinin 2014 yılında dünya üretiminden alacağı
yüzde 1,338’lik pay, 2019’da yüzde 1,308’e inecek
-Nüfus, 2014-2019 döneminde 4 milyon artışla 77,3 milyondan
81,3 milyona çıkacak
-2015-2019 döneminde 1 trilyon 602 milyar dolarlık genel
devlet geliri elde edilecek, 1 trilyon 722,6 milyar dolarlık da
genel devlet harcaması yapılacak
-Devlet açığı kapatmak için 120,6 milyar dolarlık net borçlanma
yapacak, cari işlemler açığı 265,1 milyar dolar olacak
-2014 yılında 208,6 milyar dolar olan genel devlet net borcu,
2019’da 300,5 milyar dolara çıkacak