Akbank’ın yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye’de yerleşik firmalara kullandırılacak kredilere yönelik destek/danışmanlık hizmeti vermesine izin verildi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Akbank’ın yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye’de yerleşik firmalara kullandırılacak kredilere yönelik destek/danışmanlık hizmeti vermesine izin verdi. 

BDDK’nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Buna göre, Akbank TAŞ’ye Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye’de yerleşik firmalara kullandırılacak kredilere yönelik, dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma, izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerine ilişkin destek/danışmanlık hizmeti sunması konusunda izin verilmesine karar verildi.