Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2015 yılı ilk çeyreğinde 248 milyon lira net kâr elde etti. 
TEB açıklamasına göre, bankanın 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla aktif toplamı bir önceki yıl sonuna göre yüzde 6 artarak 67 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde bankanın net karı ise 248 milyon lira olarak gerçekleşti. 

TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin önemli göstergeleri arasında yer alan krediler, 2015 yılının ilk çeyreğinde toplam aktiflerinin yüzde 72’sini oluşturdu. Toplam 47,8 milyar liralık kredilerin içinde Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki KOBİ’lere kullandırılan kredilerin payı ise yüzde 48 oldu.  

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in 2015 yılının ilk çeyreğinde, takipteki kredilerin oranı yüzde 2,07 seviyesinde gerçekleşti. 

Bu dönemde bankanın toplam mevduatı ise yüzde 3 artarak 40,6 milyar liraya ulaştı. TEB’in mevduatları, alternatif fonlama kaynaklarıyla da desteklenerek bankanın ana fonlama kaynağını oluştururken, artan müşteri sayısının da etkisiyle son yıllarda daha tabana yaygın bir hale geldi. İstikrarlı büyümesini sermaye yapısıyla sürdüren TEB’in sermaye yeterliliği rasyosu ise yüzde 13,39’ye ulaştı. 

Yılın ilk üç ayındaki faaliyetleri sonucunda vergi öncesi karı 313 milyon lira olan TEB’in, vergi karşılıkları düşüldükten sonra net karı da 248 milyon lira oldu. 

Facebook