Dünlü finans kahini Roubini bu defa da dünya için yeni bir tehlikeyi dikkat çekti. Kredi balonu patlamak üzüre. Bu iddia doğru ise dünya yeni bir krize hazırlanmalı.
Tarih tekerrürden mi ibaret! Adı kriz kahinine çıkan Nouriel Roubini’nin son iddiasına bakılacak olursa öyle. Roubini, dünya ekonomisinde yeni bir kredi balonunun başlangıç safhasında olduğunu savundu. Fox Business’daki röportajında Roubini, “Büyük bir çöküşün eşiğinde değiliz, ancak oraya gidiyor olabilir miyiz? İhtiyatlı olmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin iki dev mortgage kuruluşu Fannie Mae ve Fredie Mac sıkıntıya düşüp 2007 Eylülünde el konulmuş ve mortgage krizinin fitilini ateşlemişti. Ardından 15 Eylül 2008′de dünyanın en büyük finans kuruluşlarından Lehman Brothers’ın batmasıyla birlikte de kriz tüm dünyanın sorunu olmuştu. Bugün hala izler atlatılabilmiş değil.

Normalleşmenin yavaş olmasının kredi musluğunun açık tutulmasına yol açtığını, bunun ekonomiye destek olduğunu ancak
riskli kredi uygulamalarına da neden olduğunu belirten Roubini, “Er ya da geç patlayacak bir balon yine şişiyor. 2006 ve 2007′de yaşanan tüm riskli şeyler, tekrar yaşanıyor. Şu anda bir kredi balonunun başlangıcındayız, ancak sadece başlangıcındayız” dedi.

Reagan döneminde bütçe ofisinin başında bulunan David Stockman de kredi balonunun yeniden şişirildiğini düşünenlerden. Stockman bugün konutta yaşanan canlanmanın organik, gerçek talep olmadığını, evleri ilk alıcıları ve konutlara daha yüksek fiyat vermeye isteklilerin ortada olmadığını, sıcak paraya dayalı bir toparlanma olduğunu ve maalesef balonun oluştuğunu söylüyor. Ancak yine de Stockman’ın sıkı bir hükümet (obama9) karşıtı olarak göründüğünü söylemek gerekiyor