Sadece Türkiye’de değil Avrupa’daki bankalarda  stresli günler yaşıyor. Bankalar 2015’de KOBİ’ler üzerinden risk alarak karlılığını arttırmaya çalışacak.
Dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık şirketlerinden Ernst& Young (EY), 2015 yılına ilişkin “Avrupa Bankacılık Barometresi” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Aralarında Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İngiltere, İspanya’nın da olduğu 11 pazardaki 226 üst düzey bankacı ile görüşmeler yapılarak gerçekleştirilen araştırmaya göre, 2015 yılında Avrupa’daki ekonomik görünümle ilgili düşük büyüme, devam eden yeniden yapılanmalar ve karamsarlığın bir araya gelmesi, bankalar tarafında daha fazla eleman çıkarmayı kaçınılmaz hale getiriyor. Aynı zamanda araştırma sonuçları, bankaların öz sermaye karlılığında yüzde 1.6 iyileşme olacağına ve özellikle KOBİ’lere verilen kredilerde artış olacağına işaret ediyor. 

Öz sermaye kârlılığı aşırı iyimser görünüyor 

Bankacılar, sektörde maliyetlerin azaltılması ve gelir artışı konusunda geçen yıla göre daha iyimser. Maliyetlerin geçen yılın üç katından fazla olarak ortalama yüzde 1.57 düşmesi ve gelir artışının da geçen yılın tahminlerinin üzerinde ortalama yüzde 3.46 olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Katılımcılar bu durumun öz sermaye karlılığında yüzde 1.6’lık bir iyileşmeye neden olacağını düşünüyor. Fakat EY analizlerine göre, öz sermaye karlılığındaki iyileşme sadece yüzde 0.8 olacak. EY analizleri, Avrupa bankalarının ortalama öz sermaye karlılığının, sermaye maliyeti olan yüzde 9.4’e ulaşması için maliyetlerini yüzde 21 oranında düşürmeye ve aynı zamanda da gelirlerini yüzde 15 oranında artırmaya gerek duyabileceklerini gösteriyor. 

Bu yıl daha az bankanın ücret artışı yapması bekleniyor. Bunun yanı sıra daha fazla bankanın toplam ücret ödemelerinde geçen yıla göre düşüş olacağı tahmin ediliyor. Bankacılık sektöründe işten çıkarmaların ise 2015’te artacağı ve 2013 yılındaki seviyeye geleceği düşünülüyor. Personel giderleri hala sektördeki operasyonel maliyetlerin yaklaşık yüzde 54’ünü oluşturuyor. Araştırmaya göre, sektördeki yeniden yapılanma çalışmaları ve karlılık hedefi ne ulaşmak ve maliyet azaltmak için atılan adımlar, işten çıkarmaları kaçınılmaz hale getiriyor. Bankacıların yüzde 43’ü çalışan sayısında bu yıl düşüş beklerken en büyük azalmanın İtalya, Avusturya ve Nordik’te olacağı tahmin ediliyor. İngiltere ise işe alımların işten çıkarmalardan daha fazla olacağı tek pazar. 

KOBİ kredileri artıyor altyapı kredileri daralıyor 

Zayıfl ayan ekonomik görünüme rağmen bankacılar kredi politikalarında pek çok sektör için bir gevşeme olacağını öngörüyorlar. Katılımcıların yüzde 50’si küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) kredi vererek daha fazla risk alabilecekleri görüşünde. Araştırmaya göre bankalar, önümüzdeki dönemde bilançolarında risk azaltmaya devam edecek ve ulaştırma, fi nansal hizmetler, inşaat, ticari gayrimenkul gibi sektörlere daha az kredi verecekler. İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinin özellikle Avusturya, Fransa ve İtalya’da kredi bulmakta zorlanacağı, İngiltere’de ise bankaların gayrimenkul sektörüne kredi vermekte daha rahat olabileceği tahmin ediliyor.

‘Güçlü büyümeye dair umutları yok’

Avrupa Bankacılık Barometresi araştırmasını değerlendiren EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Selim Elhadef, “Bankacıların Avrupa ekonomisi ile ilgili iyimserliği ve buna bağlı olarak da güçlü büyümeye dair umutları yok oldu.” ifadelerini kullanarak personel giderlerinin sektörün operasyonel maliyetlerinin yaklaşık yarısını oluşturduğunu vurguladı. Elhadef, “Bu yüzden, mevcut durum dikkate alındığında düzenleyici kurumların ve hissedarların bankalar üzerinde uyguladığı baskı ve daha fazla iş kaybı beklentisi ne yazık ki oldukça gerçekçi görünüyor” dedi.
Kaynak: Dünya

Facebook